•  

  بادمجان قلمی نوتلا

   

   
   
  • - واریته استاندارد 
  •  
  • - بوته نسبتا بزرگ
  •  
  • - پمیوه های قلمی و کشیده به طول 40-35 سانتیمتر
  •  
  • - یکنواختی بالا در سایز و شکل میوه
  •  
  • -میوه های با رنگ مشکی وبراق بسیار شیرین و کم بذر

  -عملکرد بالا و میوه دهی مداوم

  -محصول دهی 80 روز پس از انتقال نشا