•  

  گوجه فرنگی V10 
   
   
  • - واریته استاندارد و میان رس
  •  
  • - بوته نسبتا بزرگ
  •  
  • - میوه ها سفت و گرد مناسب مصارف صنعتی و بازار پسند
  •  
  • - میوه ها با وزن 180تا160 گرم
  •  
  •