گوجه فرنگی سی اچ پویا 
   
   
   
   
  • - واریته استاندارد و زودرس
  •  
  • - بوته متوسط
  •  
  • -میوه بلوکی و سفت
  •  
  • - عملکرد بالا

  -متوسط وزن میوه 160-140 گرم

  •  
  •