•  

  گوجه فرنگی ارلی پویا

   

   
   
  • - واریته استاندارد و بسیار زودرس
  •  
  • - بوته نسبتا کوچک
  •  
  • - میوه بلوکی تخم مرغی و بسیار سفت
  •  
  • - یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه

  -عملکرد بالا

  -متوسط وزن میوه 120-100 گرم

  •  
  •