Enter Title

  •  

  پیاز زرد BERKET

   

   
   
  • - واریته استاندارد و  روز بلند
  •  
  • - پوسته قهوه ای تیره
  •  
  • - رنگ گوشت سفید
  •  
  • - غده ها گرد
  •  
  • - سازگاری بالا به شرایط مختلف آب و هوایی
  •  
  • - متوسط دوره انبار داری 4-6 ماه
  •