•  
  سبزیجات پویا بذر

   

   
   
  • - ارقام سبزیجات موجود در سبد کالای پویا بذر :

  - تره                                     - پیازچه

  -ریحان سبز                            - ریحان بنفش

  - گشنیز                                - شوید

  - شاهی                               - شنبلیله

  - فلفل تند                             - خیار

  - تربچه                                 - جعفری

  - مرزه                                  - اسفناج

  بذرهای فوق در بسته بندی پاکت های کوچک خانگی قابل عرضه می باشد.