پیاز سفید پویا

  •  

  پیاز سفید پویا

   

   
   
  • - واریته استاندارد و روز بلند
  •  
  • - بوته با رشد قوی و متحمل به گرما
  •  
  • - پیاز کروی و نسبتا درشت
  •  
  • - یکنواختی بالا در شکل و سایز غده
  •  
  •