•  

  خربزه خاتونی

   

   
   
  • - واریته استاندارد محلی از تیپ خاتونی
  •  
  • - میوه کشیده و کمی شکم دار با وزن متوسط 3-4 کیلوگرم
  •  
  • - یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه
  •  
  • - تکمیل تور بندی در زمان رسیدن
  •  
  • - بافت میوه ترد و شیرین با رنگ گوشت زرد متمایل به سبز